Říjen 2010

Dospívání - mimořádná životní kapitola

23. října 2010 v 13:13 | šílená
Na polích života je jen jedno jaro.


Je jí 14 let a jmenuje se Lucie. To, co v poslední době prožívá, je úplně jiné než dřív. Změnila se. Je více uzavřená, moc toho nenamluví. A její maminku to zneklidňuje.


Chlapci a děvčata se během svého dospívání mění a to je často dokáže zmást. Těžké to může být i pro jejich rodiče a další dospělé, kteří s nimi přicházejí do styku, přestože vědí, že jde o změny zcela přirozené a očekávané. Dospívající ,,odrůstá,, dětským střevícům, stává se dospělým, což sebou nese výrazný posun. Jsou na něj kladeny nové odpovědnosti, velice odlišné od těch dosavadních, otevírají se před ním dosud netušené možnosti.
teen
Dospívání je také období, kdy dochází k většině tělesných změn, které jsou doprovázeny důležitými změnami duševními ( přecitlivělost, popudlivost ) i změnami ve vztazích. Dospívání může být záležitostí několika měsíců, ale i let. Záleží na konkrétní osobě a prostředí, ve kterém žije. V období dospívání dochází také k významnému intelektuálnímu rozvoji- dospívající cítí stále větší jistotu ve své schopnosti samostatně přemýšlet, argumentovat, uvádět věci do souvislostí, stále jasněji si uvědomuje rozporuplnost, jíž je v životě obklopen. Přitom musíme vzít v úvahu, že v dnešní době, společnosti a součastném vzdělávacím systému se posouvá období, kdy mladí lidé nastupují do zaměstnání. Fáze dospívání se tak ještě více prodlužuje. To je také důvod, proč rodičei ostatní dospělí v blízkém okruhu dávají někdy najevo svoji netrpělivost. Přáli by si, aby bouřlivé období dospívání co nerychleji přešlo a mladí lidé se ,,usadili,,.


Dopívání však sebou přináší také celou řadu pozitivních aspektů :

  •  Dospívající dokáže být idealista. Celkem snadno vytuší možnosti, jež přesahují obzor dospělých, kteří s přibývajícími roky vidí věci možná až příliš realisticky.
  • Dospívající jsou vybaveni velkou dávkou energie a to jak duševní tak i tělesné.
  • Mají silně rozvinutou schopnost tvořit, jež se v dospělosti většinou vytrácí nebo jí aspoň výrazně ubývá.
  • Mají rozvinutý smysl pro spravedlnost.
  • Jsou schopni někoho nebo něco intenzivně milovat, ale stejně silný  může být o jejich odmítavý postoj.
Stručně řečeno, dospívající disponují značným potenciálem, který mohou využít ve svůj prospěch. Pokud navíc najdou pochopení u dospělých, mohou s jejich pomocí využít své vlohy a schopnosti pro rozvoj zdravého životního stylu.